Nyheter

Æresmedlem AJFF Halden

Roy Egil Nilsen Ajff Halden

Ble utnevnet som æresmedlem i foreningen på årsmøtet 7. Februar 2024.

Begrunnelse:

1. Roy Egil har vært foreningens mann i Svensdalen Elgskytebane sammenhengende i mer enn 30 år. Han har vært leder i utvalget da foreningen har hatt ledervervet.

2. Roy Egil har arrangert kurs i hjemmelading for foreningens medlemmer flere ganger. Senest høsten 2023.

3. Han har deltatt på dugnad for foreningen under det nordiske sykkelløpet for kvinner som er arrangert de senere år.

4. Han har deltatt på dugnad på festningen, både under Allsang på Grensen og andre arrangementer der.

5. Roy Egil er ofte på lokalet på onsdagstreffene gjennom året.

6. Han har også deltatt på foreningens elgjaktlag i Ulveholtet flere år.