Fiskeregler Berby 2024

Fiskesesong fra 23/5-kl 04.00 til 15/7 kl 24.00

1: Fiskekort skal bæres synlig hele tiden under fisket.
2: Fiske på rød sone er ikke tillatt. (Merket med grenseskilt)
3: Alt fiskeutstyr skal desinfiseres før fisket starter. Utstyr for dette finnes ved Jugærbua.
4: Det er ikke tillatt å bruke hodelykt eller andre kunstige lyskilder under fiske.
5: Lovlig fiskeredskap og vannstandsbegrensninger:
Over 30 cm vannstand: Flue, flue m/dupp, mark (1 enkeltkrok med maks 15mm fra krokspiss til stamme og kun ulltråd som dressing. Sirkelkrok anbefales benyttet) , sluk, spinner og wobbler med maks 1 treblekrok (13 mm fra krokspiss til stamme).

Under 30 cm vannstand: Flue med flytesnøre, flue m/dupp, mark (Maks 6 gram blysøkke), sluk/spinner/wobbler med maksvekt 12 gram og 1 treblekrok.

Sone 6-8 er forbeholdt fluefiske (kun flue fisket med fluesnøre/fluestang ved vannstand under 45cm.

Elveutvalget oppdaterer hjemmesiden med siste status på vannstand og hvilke fiskeredskap som kan benyttes.

Bruk av søkke: Kun tillatt ved markfiske. Kun bruk av strømpebly og miljøsøkker. Plastsøkker som kan fylles med vann er forbudt! NB! Søkke skal alltid tilpasses vannmengde og – strøm, slik at agnet følger vannstrømmen. Skal altså ikke stå «parkert» i strømmen.

Senetykkelse: Monofilament: Minimum 0,40 mm. For sene mellom svivel og søkke, maks 0,30mm. Multifilament: Min 0,20 mm.

6: Soneinndeling fra 1 til 13: Når man starter fisket, skal man starte ved sonemerket i den sone man har valgt, og følge vannstrømmen nedover.

Det praktiseres bevegelig fiske. Når man kommer til neste sonemerke, kan man enten fortsette videre nedover eller starte på nytt fra toppen av samme sone.

I tillegg er det 3 sonefrie områder hvor man kan starte fisket hvor man ønsker.

7:Kvote og fredning av hunnlaks:
Sesongkvote: 4 laks pr. person.
Døgnkvote: 1 laks pr. person.
Gjenutsatt fisk teller ikke på kvoten.

All hunnlaks er fredet og skal gjenutsettes så skånsomt som mulig, død eller levende. Fisk som er feilkroket/kroket bak hodet skal gjenutsettes.
Bruk av klepp er ikke tillatt.

8: Minstemål: Laks: 50 cm. Sjøørret: 40 cm.

9: Oppstrøms kasting er forbudt uavhengig av vannføring. Maks vinkel for kastet er 90 grader på elva.

10: Skjellprøver skal tas av laks og sjøørret og registreres på skjellprøveposer og legges i låst kasse i vektrommet.  Se oppslag for hvordan skjellprøvene skal registreres. Husk navn og adresse. Fangst skal registreres på tavle ved jugærbua.
11: Døgnkort skal legges i låst kasse inne i Jugærbua ved fiskets slutt.
12: Barn under 16 år i følge med fisker med gyldig fiske kort, kan fiske gratis med kortinnehaverens stang.

13: Overtredelse kan medføre inndragelse av fiskekort. Vedkommende kan utelukkes i 2 år.
Elveutvalget har myndighet til å frata personer fiskekortet samt å endre fiskereglene i
løpet av sesongen hvis det er påkrevet.

Øvrige regler

1: Søppel bringes med hjem eller til søppeldunker av den enkelte.

2: Fartsgrense på alle veier utenfor hovedvei: 30 km/t.
Ved fiske i fluesona skal kjøretøy parkeres på parkeringsplass ved brua.

3: Bruk av engangsgrill forbudt.

4: Overnatting i Gapahuk ikke tillatt.

Kontakt person:

Raymond Guttormsen Mobil: +4797696079

Bjarne Granli Mobil: +4791197380