Årsplan Berby

ÅRSPLAN FRA ELVEUTVALGET FOR 2024
Fisketid:
Fisket for sesongkortinnehavere starter 23.05.2024 kl. 04.00.
Døgnkort, fiskestart 29.05.2024 kl 18.00.
Fisket avsluttes 15.07.2024 kl. 23.59.

Søknad om sesongkort:
Frist for søknad om sesongkort er 31.01.24 kl 23.59.
Søknad sendes til: granligutten@halden.net

Prioriteringsrekkefølge for tildeling av sesongkort:
Pri 1: Innenbygdsboende i Halden med minimum EN godkjent dugnad i regi av elveutvalget våren 2024.
Pri 2: Utenbygdsboende med minimum EN godkjent dugnad i regi av elveutvalget våren 2024.

Sesongkort selges kun til medlemmer av AJFF Halden. Både hoved- og sidemedlemskap er gyldig.

Tildeling av kort:
Tildeling vil skje etter kriteriene ovenfor. Dersom det er flere i konkurransen om kort enn antall tilgjengelig, vil dette blir trukket. Utsending av faktura 10. Februar til de som har søkt med forfall for innbetaling 20. Februar.

Antall kort tilgjengelig:
Sesongkort senior: 30 stk.
Døgnkort: 10 stk. pr/døgn (fra 29.mai).

Forpliktelser for sesongkortinnehavere:
Dugnad- og vaktliste blir sendt ut 15.mars.
Som sesongkortinnehaver forplikter man seg til å delta på vakthold i elva før og etter
sesong.
Ved tildeling av kort, blir man satt opp på 1 av 2 dugnader. Dersom datoen ikke passer, må man bytte med noen andre på lista. Om bytte ikke er mulig, ta kontakt med Elveutvalget så tidlig som mulig, og senest 7 dager før oppsatt dugnad.
Dersom man ikke kan delta på dugnad, eller delta i vaktordningen, vil man miste rettigheten til å fiske på sesongkort.
Sesongkort vil ikke fås uten betalt medlemskap og fiskeravgift.

Elveutvalget skal:

 • Jobbe for bærekraftig forvaltning av elva.
 • Utarbeide årsplan.
 • Planlegge og gjennomføre dugnader.
 • Vedlikehold under fiskesesongen. (Klipping av gress, søppeltømming, orden og
  renhold på Jugærbua).
 • Være kontaktpersoner vedrørende kortsalg, regler etc.
 • Klargjøre dugnad- og vaktlister.
 • Delta på utvalgsmøter, samt avholde medlemsmøte før fiskesesongen.
 • Rapportering til myndighetene.
 • Klargjøre for sesongåpning, inkludert grillparty.

Vakthold:

Første dag med vakthold blir mandag 15. April 2024. Deretter vakthold hver dag frem til sesongstart. Første dag med vakthold etter sesongslutt blir 16. Juli. NB! Dersom dato ikke passer, ta kontakt med andre på listen.

Kortpriser:

Korttype Pris 2024

Sesongkort senior ​​​4 000 kr

Sesongkort junior (17-19) ​​1 500 kr

Ukekort medlem senior ​​1 500 kr

Ukekort ikke-medlem senior ​2 000 kr

Døgnkort medlem senior ​​350 kr

Døgnkort ikke-medlem senior ​500 kr

Ukekort medlem junior ​​300 kr

Ukekort ikke-medlem junior ​500 kr

Døgnkort medlem junior ​​100 kr

Døgnkort ikke-medlem junior ​150 kr

Salgssted for fiskekort til Berby:

Salg av døgnkort, ukeskort, weekendkort vil i år skje hos Jernia Billington, Storgata 6, 1767 Halden. Telefon:69172420. E-post: post@billingtonjern.no

Åpningstider: Mandag – fredag 08.00 – 17.00. Lørdag 09.00 – 14.00.Betaling skjer med Vipps.

Husk at betalt fiskeravgift må fremvises ved avhenting av kort, dette gjelder alle typer kort for laksefiske.Fiskeravgift løses på internett.

http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no

For utenlandske fiskere gjelder følgende: Fiskeravgiften kan ikke betales med SMS fra utenlandske telefonnumre.De kan imidlertid via sin mobiltelefon (tlf som har tilgang til internett) logge seg inn på http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no og betale fiskeravgiften med sitt kredittkort. Tjenesten koster NOK 25.

Fangstkvote:

Totalt 4 laks på alle vald pr fisker som AJFF leier. Hunnlaks er fredet gjennom hele sesongen.

Grillparty i Berby:

Grillparty avholdes på kvelden 22. mai.

Elveutvalget