Nyheter

Bjarne Granli gir seg som leder i AJFF

Etter eget ønske velger Bjarne å gi seg som leder i AJFF Halden.
Bjarne kom inn i AJFF tidlig 90 tall, og ble en aktiv tillitsvalgt. Det begynte med leder for elveutvalget i 1991, og som styreleder tiltrådde han i 2014. Her har han vist et stort engasjement, og til tider briljert med sine kunnskaper inne jakt og fiske. r å hjelpe til med stort og smått. Det håper det nye styret vil fortsette.

Bjarne er glad i å prate, og det kom veldig godt med under sykdommen med laksen i Ennigdalselva (Red skin disease). Politikere, spesialister, biologer fra både NINA, NIVA og Veterinærinstituttet hadde bare å stille opp når Bjarne sa i fra.
Dette viser hvilket engasjement Bjarne har til naturen, og at han bryr seg om fremtidige generasjoners muligheter til å oppleve det han har hatt stor glede av nettopp rekreasjonen med jakt og fiske.

Det nye styret i AJFF Halden takker Bjarne for innsatsen så langt, og gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet videre.

Styret i AJFF Halden