Kultivering

AJFF driver klekkeri i Tistedalen hvor vi produserer rogn, yngel, parr og smolt av både laks og ørret.

Stamlaksen vi bruker i klekkeriet fiskes og fanges i felle i Tista på høsten .

Deretter fraktes den til klekkeriet hvor den står i kar til den er klar til stryking,(november). Vi legger inn/får ca 50-60 000 rogn hvert år.

Vi regner 1000-1500 rognkorn pr kilo laks , så en 5 kilos laks gir dermed i fra 5-7500 rognkorn. Rogna klekker januar/februar og har da plommesekk den får næring av .

Når plommesekken blir borte , fordeles yngelen i kar og fòring av yngelen starter.

Det er daglig tilsyn i klekkeriet av våre medlemmer i utvalget.

Vi setter ut både yngel , parr og smolt i Tista, i det håp om det engang skal bli en egenproduserende god laksestamme i Tista.

Ørret ,(innlandsørret) stamfisker/ elfisker vi i Boksjøen i september/oktober og den blir tatt med til klekkeri og strykes når den er klar.

Ørretten beholder vi i klekkeriet i ett til to år, før den settes ut i Berbyvannene ,og andre vann i Halden distriktet.

Fisk vi bruker i klekkeriet blir gentestet og sykdomstestet, slik at vi vet dette er frisk villfisk som blir benyttet i produksjon .