Fiskevann

Fiskekort for vann administrert/forvaltet av AJFF Halden selges hos Billington Jernvare/Jernia. Tlf: 69180555

Store Erte:
Tid: 1.januar – 31.desember
Gratis fiske.

Ørsjøen:
Tid: 1.januar – 31.desember
Årskort  kr. 100,00 
Garnkort kr. 200,00   
Ukekort  kr. 50,00   
Vippsnr. på skilt ved vannet.
Tilleggsinfo: Garnkort gjelder for maks. 4 garn á 25m. Garna skal merkes med navn. Gjestekort gjelder for de som kortinnehaver har med seg på fisketur.

Berbyvanna:
Tid: 1.april – 15.september
Sesongkort  kr. 200,00
Ukekort       kr. 100,00  
Gjelder for Svarttjern, Tatertjern, Kutjern, Trolldalsvann, Stutøye, Berby-langevann, Hestetjern, Otertjern, Svarthull-tjerna.

Ankerfjella:
Tid:1.januar til 31.desember
Årskort   kr. 200,00
Ukekort   kr. 100,00  
Gjelder for Mørtevann, Øvre- og Nedre Sørvann, Angertjern, Elgtjern, Langetjern, Trettertjern ogBjellåstjern.    

Generelle fiskeregler:
– Det er tillatt å fiske med mark, flue, sluk og wobler.
– Kun en stang pr. fisker. Kortet kan ikke overdras til andre.
– Ståsnøre er ikke tillatt.
– Bekker er fredet hele året.
– Ørret under minstemålet på 25 cm skal så vidt mulig settes uskadet tilbake i vannet. Fisken måles fra snutespiss til midterste strålen på halefinnen.

Du finner flyfoto over de fleste vannene her: http://www.norgeibilder.no – under Stedsnavn skriver du inn navnet på vannet/tjernet og klikk Søk….