Styret og utvalg 2024

Hovedstyre:

Leder: Per-Arne Gjødalstuen, gjenstår 1 år

Nestleder: John Edquist, valgt for 2 år

Kasserer: Jon Remi Prang, gjenstår 1 år

Sekretær: Egil Brekke, valgt for 2 år

Opplæringsansvarlig: Martin M. Petersen, gjenstår 1 år

Ungdomsansvarlig: May-Liss Kristiansen, gjenstår 1 år

Kvinnekontakt: Camilla Johansen, valgt for 2 år

Varamedlem (1):Terje Amundsen, valgt for 1 år

Varamedlem (2): Bjarne Granli, valgt for 1 år

Varamedlem (3): Bent Rørmyr, valgt for 1 år. 

Barne- og Ungdomsutvalget, gjenstår 1 år

Leder: May-Liss Kristiansen

Medlemmer: Arild Martinsen, Terje Amundsen.

Hytteutvalget Enningdalen, valgt for 1 år.

Leder: Styret tar dette

Medlemmer: Fredrik Henriksen, Lars Erik Høiby.

Klekkeri- og Tistautvalget, valgt for 1 år:

Ledere: Terje Amundsen

Medlemmer: Olav Nesbakken, Henning Labråten, Morten Waldenstrøm, Simen Skammelsrud, Andreas Løvhaug, Petter Christiansen, Geir Morten Karlsen, Vidar Thoresen, Ekrem Potorqoj og Tommy Gundersen.

Bekkeutvalget, valgt for 1 år

Leder: Robin Granfeldt

Medlemmer: Sander Grimsrud Johansen,

Elveutvalget, valgt for 1 år

Leder: Bjarne Granli

Medlemmer: Tommy Svendsen, Preben Lund, Jon-Henrik Kjølerbakken, Raymond Guttormsen og Arild Johansen

Lerdueutvalget, valgt for 1 år:

Leder: Knut Ivar Larsen

Medlemmer: Ole Kristian Nybøle, Jarle Mellemsæther, Erik Haugaard

Kasserer: Arild Dahl

Jaktutvalget, valgt for 1 år:

Leder: Rino Andreassen

Medlemmer: Jon Remi Prang og Martin M. Petersen. 

Elgbanen i Svendsdalen:

Leder: Roy Egil Nilsen, valgt for 2 år.

Medlem: Egil Brekke, gjenstår 1 år

Husutvalget / Kjøkkenvakt, valgt for 1 år:

Leder: May-liss Kristiansen

Medlemmer: John Edquist og Roald Larsen, Martin M. Petersen og Steinar Torp, Arild Martinsen og Richard Wilhelmsen, Ketil Hultberg og Thor Øistein Løvhaug, Per-Arne Gjødalstuen og Mai-Liss Kristiansen

Fiskebørs, valgt for 1 år: Olav Nesbakken.

Webredaktør, valgt for 1 år: Simen Skammelsrud

Matrialforvalter, valgt for 1 år: Terje Amundsen.

Revisorer:

Medlem: Arild Martinsen, valgt for 2 år.

Personlig vara: Simen Skammelsrud, valgt for 2 år.

Medlem: Bjarne Granli, valgt 1 år

Personlig vara: Steinar Torp, valgt 1 år

Prosjekt- og finansutvalget, valgt for 1 år

Leder: Martin M. Pettersen

Medlemmer: Terje Amundsen, Camilla Johansen, May-LIss Kristiansen og Jon Remi Prang.

Valgkomité:

Leder: 1 år: Arild Martinsen

Medlem 2 år: Bjarne Granli,

Medlem 3 år: