Berbyelva

Nyheter Berbyelva

  • Vellykket laksefiske med flyktninger
    I dag har AJFF Halden hatt laksefiske med Ukrainske flyktninger i Berbyelva. Bjarne Granli startet med en teoretisk innføring, hvor han blandt annet kunne fortelle at laksefiske har lange tradisjoner i Norge, helt tilbake til 1490 på Berby Herregård.Siden fisket vi flere timer i elven, og en av fiskerne var så
  • Grillfest 22.mai Berby
    Påmelding til Grillparty 22. Mai.For å ha litt kontroll på innkjøp av råvarer til middagen ønsker vi at dere melder dere. Påmelding til: Raymond Guttormsen Mobil: +4797696079 Frist for påmelding er 15. Mai. Pris pr person er 200,-Grillkokk Bård Grenli og Rino Huseby står for maten.Alle er velkomne, om dere har

Enningdalselva (Berbyelva) er navnet på den 13 km lange elvestrekningen mellom sjøen Bullaren i Sverige og Iddefjorden i Halden kommune. For fiskeinteresserte er Enningdalselva kjent som en storlakselv, med rekordlaks på 17,7 kg og med gjennomsnittsvekt på 4,5 kg. Elva åpner fisket den 23. mai og fisket avsluttes f.o.m 2021 15 Juli. AJFF Halden forvalter elva. Det har de gjort siden 1986.

Reforhandling av iddefjordskonvensjonen medførte at nye regler gjelder f.o.m 2010. Sportsfisket i elva har blitt avkortet med en uke og starter nå 23 mai (16 mai før). Garnfisket i Iddefjorden er f.o.m 2021 og 5 år fremover forbudt på norsk side i forbindelse med myndighetenes vern av sårbar stamme.