Fiskeregler Tistaelva

 1. Fiske etter laks og sjøørret kan etter kjøp av fiskekort utøves fra 22.06 kl: 00:00 frem til 15.09 kl: 23:59
 2. Fiskekort skal bæres synlig under utøvelse av fiske.
 3. Fiske ved oppmerket fabrikkområde er forbudt.(merket med grense skilt)
 4. Det er forbudt å fiske nærmere laksetrappene enn 50 m både oppstrøms og nedstrøms Laksetrappene. Det er Skiltet.
 5. Elven deles i soner. Fisket starter øverst i hver sone og følger vannstrømmen. Det praktiseres bevegelig fiske. Når man kommer til neste sonemerke kan man enten fortsette i neste sone, eller gå opp til starten av sonen og begynne på nytt.
 6. Fra Vaterland bro og til elvemunningen kan fisket starte hvor man selv ønsker.
 7. Lovlig fiskeredskap ved laks og sjøørret fiske: Kun stangfiske med: sluk, flue, mark eller wobbler, maks en treble krok. Mark fiske kun med 1 enkel krok. Avstanden mellom krok stamme og krok spiss skal for treble kroken ikke være over 13mm og for enkel krok ved markfiske maks 15mm
 8. Bruk av søkke er kun tillatt ved mark fiske. Bruk miljøsøkker. Søkke med plaststrømpe er forbudt.
 9. Fangst begrensning: 2 Laks pr døgn og 4 laks pr sesong og person. 1 laks per sone pr døgn C/R telles ikke på kvote.
 10. Døgn for døgn: Fra kl: 18:00 startdato til kl: 18:00 utløpsdato. Døgn kort skal legges i anvist kasse ved fiskets slutt og det skal påføres fangstrapport. Dette skal gi grunnlag for videre utvikling av Tista som lakseelv. Sesongkort innehavere oppfordres til å innlevere fangstrapport til salgsstedet ved sesongslutt
 11. Skjell prøver skal tas av all laks og registreres på skjellprøveposer og legges i låst kasse på anvist plass. se oppslag for hvordan skjell prøver skal utføres
 12. Laks og Sjøørret som fiskes utenfor tillatt sesong skal settes ut igjen. All laks og sjøørret under minstemål skal settes tilbake i elven
 13. Minstemål: Laks: 50cm Sjøørret: 40cm
 14. Barn under 1 år i følge med senior fisker med gyldig fiskekort, fisker gratis med fiskekort innehaverens benyttede fiskestang
 15. Fylkesmannen kan med øyeblikkelig virkning stoppe lakse og sjøørret fiske og grunneier laget kan med oppslag eller annonser i lokalavisa foreta begrensning i laksefisket.
 16. Brudd på fiskeregler og ulovlig fisking på fabrikkområdet medfører umiddelbar inndragelse av fiskekort og utestengelse av elven i minst 2 år
 17. Om nødvendig kan fiskereglene endres i løpet av sesongen dersom det er påkreved. Ved stans i laksefiske vil betalte årskort ikke bli refunderet. Refusjon gjelder kun forhåndsbetalte døgnkort.
 18. Fiskekort kan kjøpes hos Billington Jernvareforretning, Storgata 6, 1767 Halden, Telefon: 69172420. Betalt fisketrygdavgift må fremvises. Du kommer inn på miljø direktoratet sin side her