Nyheter

20% rabatt på abonnement


Tilbud på abonnement www.naturkanal1.no
Hei
Som mange av dere er godt kjente med, inngikk Norske Lakseelver i januar 2022 en
samarbeidsavtale med den nokså nyetablerte TV-kanalen Naturkanal1, med tilhørende WEB￾side www.naturkanal1.no.


Det er et samarbeid til gjensidig nytte. Sammen med Naturkanal1 har vi gjort mange TV-seere
bedre kjent med mange av våre lakseførende vassdrag.

Gjennom 3 sesonger har vi produsert
26 program under tittelen «Norske Lakseelver», inkludert et program som fokuserte spesielt
på kampen mot pukkellaksen (Finnmark 2023).

Nå sitter vi med planene for ny produksjon i
2024.
I forbindelse med jubileet, fikk vi også produsert to studioprogram under tittelen «Kampen for
villaksen».

I disse programmene ga vi en oversikt over trusler, tiltak og mulige tiltak i kampen
for å berge villaksen.

Foruten våre egne folk, deltok Torbjørn Forseth fra Vitenskapelig råd for
lakseforvaltning.


Til slutt vil jeg nevne at Norske Lakseelver har deltatt en rekke ganger i programserien
«TEMA», som under ledelse av Harry Tiller har tatt opp ulike, aktuelle tema gjennom 3
sesonger.


Naturkanal1s framtidige finansiering er i stor grad basert på inntekter fra de som abonnerer på
tilgang til alle programmene på www.naturkanal1.no.

Arkivet er nå blitt så omfattende at det
danner godt grunnlag for salg av slike abonnement.
Naturkanal1 har så langt knyttet til seg tre samarbeidspartnere; Norske Lakseelver, NJFF og
Statskog.

Som samarbeidspartner får våre forvaltningslag og tilhørende grunneiere 20% rabatt
på abonnement på www.naturkanal1.no.


Det er mitt håp at mange av dere vil benytte dere av dette tilbudet, og på den måten bidrar til å
styrke Naturkanal1s videre utvikling.
Hvert enkelt forvaltningslag vil bli kontaktet av Naturkanal1 med slikt tilbud.


Vennlig hilsen
Norske Lakseelver

Pål Mugaas