Nyheter

Dugnad på «Russetreffet» og «By the Border»

Vi er forespurt om å jobbe dugnad 26-27 april i anledning russetreffet på festningen.

Det er dugnad på dagtid og Kveldstid på russetreffet

Vi er også forspurt om dugnadsjobbing 3-4 juli på festningen på arrangementet » By the Border «.

Det er ikke avklart når på døgnet dugnaden er, vi kommer tilbake med mer info

Dette er gode penger inn til foreningen, så hvis du har mulighet så send en epost til post@ajffhalden.no