Nyheter

Njff innsatsmedalje 2024

Bjarne Granli, AJFF Halden

• Ble medlem i 1991.

• Leder i elveutvalget fra 1997 til dags dato.

• Styremedlem i foreningen 1997-2003.

• Nestleder i foreningen 2004-2013.

• Leder i foreningen fra 2014 til 2023.

• Æresmedlem.

Regionlaget

• Landsmøtedelegat for Østfold i 2018 og 2021.

Øvrig

Da det nye klekkeriet i Tistedal ble realisert omkring 1995, deltok Granli aktivt under hele prosessen. Bjarne Granli var med i den såkalte “Bullaren-aksjonen” i 2002, der foreningens medlemmer bidro til å få stengt et oppdrettsanlegg for regnbueørret i Sverige.

Hans arbeid i elveutvalget, med hovedfokus på laksefisket i Berby, kan ikke bli fullrost nok. Granli har utallige timer med vedlikehold og systematisk oppgradering av området, til nytte ikke bare for foreningens medlemmer, men også for allmenheten.

Granli har bidratt i de fleste dugnader foreningen har hatt gående siden 90-tallet, og må spesielt nevnes i forbindelse med at foreningen i mange år sørget for fritidsaktiviteter og fiske for trengende barn fra Latvia. Som leder har Granli deltatt i diverse forum og ført foreningens interesser til torgs.

Nå i nyere tid må det særlig trekkes fram Red Skin Disease i Enningdalselva, hvor Granli tok tak i problemstillingen og gjorde og gjør en flott innsats for å få satt fokus på sykdommen. Granli har fremdeles verv i foreningen.