Jakttidsrevisjon

Styret i NJFF Østfold har nedsatt et ad hoc utvalg for å se på jakttidsrevisjoner. Egil Brekke og Martin Petersen er med i gruppen fra vår forening.