Jakt

Priser for jakt i Ulveholtet 2024

Priser 2024

Småvilt og rådyr senior: Kr 750,-

Småvilt og rådyr Junior: Kr 500,- (under 25 år)

Elgjakt Senior: Kr 1250,-

Elgjakt Junior: Kr 750,- (under 25 år)

Kombijakt (elg/småvilt/rådyr) Senior: Kr 1500,-

Kombijakt(elg/småvilt/rådyr) Junior: Kr 1000,- (under 25 år)

Smårovvilt: Gratis

Elgjakt- og kombijaktkort, søknadsfrist: 1. Juli.

Søknad om jaktkort i Ulveholtet skal gjøres via søknadskjema på hjemmesiden.

Småviltjaktkort selges på onsdager i Klubbhuset. Medlemskap i AJFF Halden er en forutsetning. For småvilt, rådyr og elgjakt er det en forutsetning at man har deltatt på minst 2 dugnader.