AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

FISKE I TISTA

  • PDF

Det vil gå vann i Tista fra nå og litt ut i neste uke, melder Akershus Kraft. Fiskekort fås kjøpt hos Billington. Betales med Vipps. Hilsen Tistautvalget

ENNINGDASELVA BLIR IKKE STENGT

  • PDF

Det har i den siste tiden vært funderinger hos Fylkesmannen og Miljødirektoratet om å stenge Enningdalselva, men den blir ikke stengt. Dette er bekreftet fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fiske vil fortsette med de begrensninger som er gjort og det er fortsatt viktig å se etter syk laks. Skitt fiske. Hilsen Elveutvalget

Sist oppdatert onsdag 08. juli 2020 09:37

Distriktsnyhetene 2 juni - syk laks

  • PDF

syklaks

 

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202006/DKOV98060220/avspiller#t=5m31s

Sist oppdatert torsdag 11. juni 2020 21:39

Klubbmesterskap i elgbaneskyting torsdag 11/6

  • PDF

Elgbane running moose target

Klubbmesterskap i elgbaneskyting arrangeres i Svendsdalen torsdag den 11.06 kl 17.30

Pris kr. 50. Skudd må medbringes. Påmelding på stedet.

Hilsen

Egil Brekke

SITUASJONEN I ENNINGDALSELVEN PR DAGS DATO

  • PDF

image00000011

Syk laks fra Enningdalselva år 2020

Det er syk laks i Enningdalselven i år også. Foreningen har løpende kontakt med Veterinær Instituttet ved Brit Tørud, NINA ved Tor Atle Mo, NJFF ved Øyvind Fjeldseth, Fylkesmannen ved Jonas Dahl Torp, Norske Lakseelver ved Torfinn Evensen. I tillegg er Miljødirektoratet på banen ved Heidi Hansen, tidliger fiskeforvalter i Østfold. Syk laks er levert til flere instanser. Det er tatt ut prøver av syk laks og sendt til institusjoner som samarbeider om å finne ut av hva årsaken til sykdommen er. Her er både Veterinærinstituttet, universiteter og laboratorier inne i bildet. Vi samarbeider med de som sitter på den beste kunnskapen som finnes i landet og internasjonalt. Senest i november 2019 var det et forskningsmøte i Oslo hvor fagpersoner fra 8 land i Europa deltok. Og på det møtet var Enningdalselven og sykdommen et meget sentralt tema.

Vi forholder oss til de råd vi får fra disse miljøene og myndighetene. Veterinærinstituttet mener at det er rett å ta ut syk laks som blir oppdaget, derfor gjør vi dette da vi oppdager laks med spesiell adferd i elva. Bjarne Granli, Leder AJFF. Resized image00000011

 

 

 

 

 

Sist oppdatert tirsdag 26. mai 2020 17:26

FREDNING AV HUNNLAKS

  • PDF

All frisk hunnlaks fredes fra onsdag 27. Mai kl 18.00. Dersom du er i tvil om kjønn, settes laksen ut i alle fall. Hilsen Elveutvalget


 

hunnlaks

Sist oppdatert tirsdag 26. mai 2020 09:41

You are here Hjem