Tista

Laksefiske midt i by’n

Tista er navnet på den 4 km lange elva mellom Tistedalen og Iddefjorden i Halden kommune. For fiske interesserte er Tista en elv som AJFF Halden og Saugbrugs har vekket til live etter 100 års dvale. Gjennom de siste årene har AJFF Halden satt ut smolt og yngel fra Berbystammen og elva ble åpnet for allmennheten 1. juni 2003.

Største registrerte laks som er tatt i Tista er på 11,1 kg, av Ekrem Potorqoi i 2015.

Nyheter Tistaelva

  • Laksefiske i Tista
    Fiskekort for laksefiske i Tista 2024 Sesong fra 22. Juni til 15. September Kortpriser for sesongen 2024: Sesongkort Senior medlem AJFF: 600,- ikke medlem 1000,- Sesongkort Junior medlem AJFF: 350,- ikke medlem 350,- Døgnkort Senior medlem AJFF : 100,- ikke