AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Fiskeregler Tista

  • PDF

Fiskeregler Tista 2021

 

 

1

 

Fiske etter laks og sjøørret kan etter kjøp av fiskekort utøves fra 22.06 kl. 00.00 til 15.09 kl. 23.59
 

2

 

Fiskekort skal bæres synlig under utøvelse av fiske.

3

 

Fiske ved oppmerket fabrikkområde er forbudt (merket med grenseskilt).

4

 

Det er forbudt å fiske nærmere laksetrappene enn 50 m både oppstrøms og nedstrøms laksetrappa. Skiltet.

5

 

Elven deles i soner. Fisket starter øverst i hver sone og følger vannstrømmen. Det praktiseres bevegelig fiske. Når man kommer til neste sonemerke kan man enten fortsette i neste sone, eller gå opp til starten av sonen og begynne på nytt.

6

 

Fra Vaterland bro og til elvemunningen kan fisket starte hvor man selv ønsker.

7

 

Lovlig fiskeredskap ved laks og sjøørretfiske: Kun stangfiske med sluk, flue, mark og wobbler maks 1 treblekrok. Markfiske med 1 enkelkrok. Avstanden mellom krokstamme og krokspiss skal for treblekroken ikke være over 13 mm og for enkel krok for markfiske maks 15 mm. 

8

 

Bruk av søkke er kun tillatt ved markfiske. Bruk miljøsøkker. Søkke med plaststrømpe er forbudt.

9

 

Fangstbegrensning: 2 laks pr døgn og 4 laks pr sesong og person. 1 laks pr sone (pr døgn)

10

 

Døgn for døgn : Fra kl. 18.00 startdato til kl. 18.00 utløpsdato. Døgnkort  skal legges i anvist kasse ved fiskets slutt og det skal påføres fangstrapport. Dette skal gi grunnlag for videre utvikling av Tista som lakseelv. Sesongkortinnehavere oppfordres til å innlevere fangstrapport til salgsstedet ved sesongslutt.

11

 

Skjellprøver skal tas av all laks og registreres på skjellprøveposer og legges i låst kasse på anvist plass. Se oppslag for hvordan skjellprøver skal utføres.

12

 

Laks og sjøørret som fiskes utenfor tillatt sesong skal settes ut igjen. All laks (minstemål 50cm ), og sjøørret (minstemål 40cm), under minstemålet skal settes tilbake i elva. 

13

 

Barn under 16 år ifølge med seniorfisker med gyldig fiskekort, fisker gratis med fiskekortinnehaverens benyttede fiskestang.

14

 

Fylkesmannen kan med øyeblikkelig virkning stoppe lakse- og sjøørretfisket og grunneierlaget kan med oppslag eller annonser i lokalavisa foreta begrensning i laksefisket.

15

 

Brudd på fiskeregler og ulovlig fisking på fabrikkområdet medfører umiddelbar inndragelse av fiskekort og utelukkelse i minst 2 år.

16

 

Om nødvendig kan fiskereglene endres i løpet av sesongen dersom det er påkrevet. Ved stans i laksefisket vil betalte årskort ikke bli refundert. Refusjon kun for forskuddsbetalte døgnkort.

17

 

Fiskekort kan kjøpes hos Billington Jernvareforretning, Storgata 6 , 1767 Halden , tlf: 69 17 24 20 . Betalt fisketrygdavgift må fremvises. 

 

 

 

SKITT FISKE!!

Tista elveutvalg & Tista grunneierlag

Sist oppdatert mandag 10. mai 2021 04:39

You are here Fiskeregler