Fiskekort Berby

SESONGKORT:

Fristen for søknad om sesongkort for sesongen 2024 var 31.01.2024.

DØGN/WEEKEND/UKEKORT:
Salg av fiskekort gjeldene fra 29.mai vil i år skje hos Jernia Billington, Storgata 6, 1767 Halden. Telefon 69172420. E-post post@billingtonjern.no

Åpningstider mandag – fredag 08.00 – 17.00. Lørdag 09.00 – 14.00.

Husk at betalt Fiskeravgift må fremvises ved avhenting av kort, dette gjelder alle typer kort for laksefiske. Fiskeravgift løses på internett, http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/


KORTPRISER 2024

Type:Pris:
Sesongkort senior  (medlemmer av AJFF) 4000
Sesongkort junior  (medlemmer av AJFF)1500
Ukekort medlem senior1500
Ukekort ikke medlem senior2000
Døgnkort medlem senior350
Døgnkort ikke medlem senior500
Ukekort medlem junior300
Ukekort ikke medlem junior500
Døgnkort medlem junior100
Døgnkort ikke medlem junior150

* Døgnkortfisket starter 29.mai kl 18:00.

Kortpriser 2024 for Svingen: 

Husk at betalt Fiskeavgift må fremvises ved avhenting av kort, dette gjelder alle typer kort for laksefiske. Blankett for Fiskeavgift løses på internet.

Fisket starter 23.05.24 kl 04.00 for alle. Fisket avsluttes 15.07.24 kl 23.59.

Type:  Pris:
Sesongkort, senior   1000
Sesongkort, junior    400
Ukekort, senior  350
Ukekort, junior 150
Døgnkort, senior 100
Døgnkort, junior  50

Kontaktpersoner i elveutvalget:

Leder: Bjarne Granli +47 91197380

Raymond Guttormsen Mobil: +4797696079

Øvrige medlemmer:

Jon Henrik Kjølerbakken
Andreas Lindbeck
Tom Preben Lund
Tommy Svendsen