AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

  • PDF

Følgende personer i elveutvalget kan kontaktes for å få informasjon om fiske, vannstand og andre forhold i elva:

Ragnar Itland, tlf: +47 41675381 - David Thowsen, Tlf:+47 45474900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Fiskeregler for Berbyelva 2022

Fiskesesong fra 23/5-kl 04.00 til 15/7 kl 24.00 - Fiskekort skal bæres synlig hele tiden under fisket.


1. Fiske på rød sone ikke tillatt (merket med grenseskilt).

2. Alt fiskeutstyr skal renses før fiske starter. Utstyr for dette finnes ved Jugærbua i Berby.

3. Bruk av engangsgrill forbudt.

4. Overnatting i Gapahuk ikke tillatt.

5. Det er ikke tillatt å bruke hodelykt eller andre kunstige lyskilder under fiske.

6. Soneinndeling fra I til XIII. Når man starter fisket, skal man starte ved sonemerket i den sone man har valgt, og følge vannstrømmen nedover.

Det praktiseres bevegelig fiske. Når man kommer til neste sonemerke, kan man enten fortsette videre nedover eller starte på nytt fra toppen av samme sone.

I tillegg er det 3 sonefrie områder hvor man kan starte fisket hvor man ønsker.

7. Lovlig fiskeredskap: Flue, flue m/dupp, mark, sluk, spinner og wobbler med maks 1 treblekrok (13 mm fra krokspiss til stamme), mark med 1 enkelkrok (15 mm fra krokspiss til stamme) og kun ulltråd som dressing tillatt. Sirkelkrok anbefales benyttet.

Markfiske stanses på vannstand 30.

Bruk av søkke er kun tillatt ved markfiske. Kun bruk av strømpebly og miljøsøkker. Plastsøkker som kan fylles med vann er forbudt! NB! Søkke skal alltid tilpasses vannmengde og – strøm, slik at agnet følger vannstrømmen. Skal altså ikke stå "parkert" i strømmen.

Sluk/Wobbler/Spinner/Mark/Flue og Flue m/dupp: Hele elva med unntak av sone VI -VIII hvor det kun fiskes med flue ved vannstand under 45 cm (kun flue med fluesnøre og fluestang). Ved vannstand over 44 cm, f.o.m 45 cm målt på brukaret, åpnes fluesona for sluk og markfiske igjen. Elveutvalget setter opp skilt ved fluesona når det kun er fluefiske og fjerner det når fluesone oppheves.

Videre skal elveutvalget sette opp notat ved Jugærbua om tidspunkt for når fluesone innføres og når forbud mot markfiske i øvrige del av elva blir innført.

Senetykkelse: Monofilament: Minimum 0,40 mm. For sene mellom svivel og søkke, maks 0,30mm. Multifilament: Min 0,20 mm.

8. Fangstbegrensning: 4 laks pr. sesong pr. person. 1 laks pr. døgn pr. person (gjelder hele sesongen)

Det er ikke tillatt å bruke klepp. All hunnlaks er fredet og skal gjenutsettes så skånsomt som mulig, død eller levende. Fisk som er feilkroket/kroket bak hodet skal gjenutsettes. Gjenutsatt fisk teller ikke på kvoten. Tydelig syk fisk (Red Skin Disease) skal avlives og umiddelbart leveres elveutvalget for prøvetaking. Dette gjelder også hunnlaks.
Døgn for sesongkort: 00.00 – 24.00, for døgn/ukekort: 18.00 – 18.00
Minimumsstørrelse: Laks: 50 cm. Sjøørret: 40 cm.

9. Døgnkort skal legges i låst kasse inne i Jugærbua ved fiskets slutt.

10. Skjellprøver skal tas av laks og sjøørret og registreres på skjellprøveposer og legges i låst kasse i vektrommet.  Se oppslag for hvordan skjellprøvene skal registreres. Husk navn og adresse.

11. Barn under 16 år i følge med fisker med gyldig fiske kort, kan fiske gratis med kortinnehaverens stang.

12. Fartsgrense på alle veier utenfor hovedvei: 30 km/t.
Ved fiske i fluesona skal kjøretøy parkeres på parkeringsplass ved brua.

13. Søppel bringes med hjem eller til søppeldunker av den enkelte.

14. Overtredelse kan medføre inndragelse av fiskekort. Vedkommende kan utelukkes i 2 år.
Elveutvalget har myndighet til å frata personer fiskekortet samt å endre fiskereglene i
løpet av sesongen hvis det er påkrevet.

15. Følgende kan ringes for å få informasjon om fiske, vannstand og andre forhold i elva:

 

 

Se forøvrig oppslag på infotavle ved "Jugærbua".


SKITT FISKE ELVEUTVALGET AJFF

Sonekart: klikk = større

Oversiktskart

Sist oppdatert torsdag 02. juni 2022 23:03

You are here Fiskeregler 2022