AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Fiskekort Enningdalselva - 2023

  • PDF

Følgende personer i elveutvalget kan kontaktes for å få informasjon om fiske, vannstand og andre forhold i elva:

Ragnar Itland tlf: +47 41675381, David Thowsen tlf: +47 45474900

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kortpriser 2023 for Berby/ Bestilling 


Salg av fiskekort gjeldene fra 29.mai vil i år skje hos Jernia Billington, Storgata 6, 1767 Halden. Telefon 69172420. E-post post@billingtonjern.no

Åpningstider mandag – fredag 08.00 – 17.00. Lørdag 09.00 – 14.00.

Husk at betalt Fiskeravgift må fremvises ved avhenting av kort, dette gjelder alle typer kort for laksefiske. Fiskeravgift løses på internett, http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

Mer info her


 

Type:

Pris:

Sesongkort senior  (medlemmer av AJFF)  4000
Sesongkort junior  (medlemmer av AJFF) 1500
Ukekort medlem senior 1500
Ukekort ikke medlem senior 2000
Døgnkort medlem senior 350
Døgnkort ikke medlem senior 500
Ukekort medlem junior 300
Ukekort ikke medlem junior 500
Døgnkort medlem junior 100
Døgnkort ikke medlem junior 150

* Døgnkortfisket starter 29.mai kl 18:00.

Kortpriser 2023 for Svingen: 

Husk at betalt Fiskeavgift må fremvises ved avhenting av kort, dette gjelder alle typer kort for laksefiske. Blankett for Fiskeavgift løses på internet.

Fisket starter 23.05.21 kl 04.00 for alle. Fisket avsluttes 15.07.21 kl 23.59.

Type:

  Pris:

Sesongkort, senior    1000
Sesongkort, junior     400
Ukekort, senior   350
Ukekort, junior  150
Døgnkort, senior  100
Døgnkort, junior   50Elveutvalget for Enningdalselva:

Leder:

Ragnar Itland tlf: + 47 416 75 381

epost: ragnar.itland@nexans.com

David Thowsen  tlf: +47 45474900

epost: david.thowsen@nexans.com

 

Andreas Lindbeck

Tommy Svendsen  

 

Sist oppdatert torsdag 26. januar 2023 20:46

You are here Fiskekort