AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Enningdalsvassdraget - svenske bilder

  • PDF

Mjølnerødfossen år 1924, "N. Bullaren." "Enningdalsälven avbörda n. Bullaren".

Klikk bilde = større, kilde: se nederst i artikkel.. {jcomments on}

 

Vattenverket vid Långevall. Kvarn och såg fanns vid denna flottled. Leden ingick i vattensystemet som ingår i Kornsjösystemet  (år 1900)

..mye tømmer venter på å bli fløtet (klikk bilde = større)

 

Flere bilder:

Klikk på linkene og bildene for å se større versjon..

http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?ID=BM_UMFA53666_973

"Från Bullaren. Kvarn & sågverk." Sundshult

(Før brua ved Sundshult ble bygd, viser sannsynlig at vannstanden var høyere i S. Bullaren før…(før år 1900 ?)

 

http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?ID=BM_UMFA53671_51

Restaurering av hålldammen vid Torps kvarn. Sittande, svensk-amerikanen Thomsson på besök i Sverige. (år 1920)

 

http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?ID=BM_UMFA54475_175

Kynneälvens fall v från Sundshults bro.11 September 1930.

Ser vi en gammel vannlinje på fjellet til venstre ?

 

http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?ID=BM_UMFA53263_3774

"Gamla vattenhjulet vid Sundshult, Bullaren"

 

http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?ID=BM_UMFA53263_3793

"Kynne-elfvens utlopp i Bullarsjön. (Neutrala zonens sydligaste punkt)." "Utsikt öfver Bullarsjön med Olofsborg."

 

http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?ID=BM_UMFA53263_3773

http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?ID=BM_UMFA53263_3786

"Sundshult, Bullaren" , "Nedre fallet vid Sundshult."

 

http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?ID=BM_UMFA53464_1011

"Från Bullarens stränder! 1/7 1923."  (ser vi spor av sänkning ved å se på denne stranden ved Bullaresjøen ??)

 

http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?ID=BM_UMFA53671_45

Bron över Långvallsån under kriget. Obs! Stegen mitt på bron användes vid minering. Även vaktkuren vid högra brofästet.

 

http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?ID=BM_UMFA53671_48

Långvallsälvens utlopp i Bullarensjön. Mannen i båten ror drag. På stranden förbereds tvättning av kläder.

 

http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?ID=BM_UMFA54475_172

Kynneälvens fall v södra Bullaren, från Sundshults bro. 11 September 1930.

 

http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?ID=GNM_7046_117

Vattenfallet i Älgån i riksgränsen. Sverige till höger, Norge till vänster." Närbild på vattenfallet i ån. Kalt berg. (1924)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ørekilselven:

 

http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?ID=BM_UMFA53666_1095

"Brålands såg och Kvarn, nu riven- fanns nog omkring 1920." "En Brukstjänsteman stående på en klippa. Herr Yngve Grundberg."

 

http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?ID=BM_UMFA53666_1556

"Brålands kvarn. Bostadshuset "Kasern". Vid fallet finns idag laxtrappa, bron kvar, stengrunden till kvarnen finns kvar.

 

http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?ID=BM_UMFA54429_689

Här faller vattnet med full kraft från dammreservoaren ner i älven. Vattnet skummar och ryker och virvlar nedanför fallet. Nedför laxtrappan rinner det i makligare takt. I bakgrunden syns ett berg. "Dammen vid Trollsjön" 1910

 

http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?ID=BM_UMFA54429_697

"Dammbron i sjön Vassbotten vid Kaserna. Dammen reglerar vattenflödet till Munkedals bruk och var fram till år 1966 flottled för massaved till bruket. Innanför bommen, mitt i sjön, ligger timmer som flottats genom strömmarna från Viksjön i Dalsland." (1930)

 

------------------------------------------------------------------------

 

Alle bildene har jeg funnet her: http://www.vastarvet.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePageWide.aspx?id=59901 ………………………………og her er det mange bilder…

 

Sist oppdatert fredag 05. november 2010 20:39

You are here Om Enningdalselva Enningdalsvassdraget - svenske bilder