FREDNING AV HUNNLAKS I ENNINGDALSELVA

dfdfds

All hunnlaks er fredet i Enningdalselva i år og 4 år til. Dette er bestemt av Klima- og Miljødepartementet. Dette gjelder hele elven fra grensen og til utløpet. Det er ikke noe Elveutvalget eller foreningen har bestemt. Det er samme departement som har bestemt at det ikke skal være kilenotfiske i Iddefjorden. KLD har også bestemt fisketidene på norsk side i Iddefjorden.

lov idd elv

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2021-03-26-1052

 

Sist oppdatert torsdag 03. juni 2021 10:07