INNBETALING AV ELGJAKT KORT 2020

Innbetaling av elgjakt kort 2020 må være innbetalt til konto 1030 14 42012 innen 20. September. Pris kr. 1000. Merk innbetalingen med elgjakt 2020. Hilsen styret.