AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

FRA MEDLEMSMØTE 24. APRIL 2019

  • PDF
•  Elveeutvalget i Berby kan når som helst gå inn og gjøre endringer i frohold til regler. På bakgrunn av hendelser de siste år hadde utvalget følgende forslag til endringer på medlemsmøtet 24. April 2019.
e      Elveutvalget oppfordrer fiskerne til å sette ut laks som sitter kroket bak hodet. Dersom fisken ikke er mulig å sette ut, leveres den til Elveutvalget.
•       Bruk av kunstig lys skal ikke skje under fiske fra verken fisker eller hjelpere/tilskuere.
•       Fiskekestart kl 04 åpningsdøgnet. Alle forslag ble enstemmig vedtatt.
       
        Gratis sesongkort for utsetting av laks 2018 i Berby, vinner: Terje Amundsen.
 

Sist oppdatert lørdag 04. mai 2019 08:15

You are here FRA MEDLEMSMØTE 24. APRIL 2019