AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

MEDLEMSMØTE 24. APRIL KL 18.30

  • PDF

Medlemsmøte avholdes på lokalet 24. April fra kl 18.30. Saker som ønskes tatt opp, må være styret v/leder i hende senest 12. April. Vel møtt. Styret

You are here MEDLEMSMØTE 24. APRIL KL 18.30